Allmän information

Sekretesspolicy och nyhetsbrev

Som kund hos oss har du möjlighet att få vårt nyhetsbrev med unika erbjudanden och tips om nyheter. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att skicka ett mail till nejtack@bkinterior.se

Kunders personuppgifter som lämnas vid registrering behandlas konfidentiellt. Uppgifterna används för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, skicka order till rätt adress samt att kontrollera kreditvärdighet vid fakturabetalning.

Policy för hantering av E-postadresser

Av respekt för prenumeranter på vårt nyhetsbrev gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information: Våra prenumeranters E-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en E-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras. Allt enligt personuppgiftslagen, PUL

Kvalitets- och miljösäkring

Vi arbetar med ISO 9001:2015 för kvalitetssäkring och ISO 14001:2015 för miljösäkring.

Miljöpolicy

Vi arbetar planerat för att minska miljöpåverkan för produkter och tillverkningsverksamhet. Detta sker bl a genom att i all materialanvändning prioritera miljömärkta produkter och genom att i teknik- och tillverkningsmetoder eftersträva minskad resursförbrukning och övergång till förnyelsebara eller återanvändningsbara resurser. ISO14001:2015 standarden är en norm för oss i vår produktion och verksamhet.

Återvinning

Återvinning av våra produkter – en miljöfråga
Våra framtagna produkter, är gjorda av återvinningsbara material, träprodukter genom förbränning. Metall/glas/plast återvinnes på traditionellt sätt. Emballage används endast i ringa omfattning och av brännbara material.

Vi är anslutna till FTI förpacknings & tidningsinsamlingen.