Köpvillkor & information

Pris, leveranser och betalning

Alla angivna priser är exkl. moms, frakt och transportförsäkring.
Beställningar/inköp innebär samtidigt accepterande av våra vid varje tillfälle gällande försäljningsvillkor.

Vid val av annan valuta i shopen anges varans pris till aktuell kurs. Denna kan skilja sig mot leverans- och faktureringsdagens kurs. Det är faktureringsdagens kurs som gäller.

Betalning av varor och tjänster sker mot faktura.

Är du ny eller okänd för oss som kund debiterar vi 50% av varuvärdet i förskott.

VIKTIGT! Leveransmottagning VIKTIGT!
Var noga med att kvittera ut rätt antal kollin!
Var noga med att kontrollera så att godset inte är skadat!
Kontrollera emballaget innan transportören lämnar Er.
Om något trasigt eller skadat – tala med chauffören och ange detta på fraktsedeln!
OBS även på chaufförens exemplar 

Betalningsvillkor

Betalning skall, såtillvida inte annat har överenskommits skriftligen, erläggas 30 dagar netto räknat från leveransdagen från oss. Vid försenad betalning debiteras lagenlig dröjsmålsränta.
Samtliga varor förblir i BK Interiorägo till full betalning skett. 

Betalningssätt

Betala gärna till vårt Bankgiro 408-9058. 

Emballage- och Expeditionskostnader

Debiteras per order.

Leveranstider

Leveranser sker normalt inom 14 dagar (i Sverige) av lagervara. Av ej lagerförd vara blir leveranstiden mellan 4-6 veckor. Specialinredningar kan ta ytterligare tid.

Leveransvillkor

Varorna sändes på fördelaktigaste sätt om annat ej överenskommits. Vi har fraktavtal med Schenker, DHL och DSV .
Frakt debiteras enligt respektive transportörs vid varje tillfälle gällande prislista genom oss.
Har du eget fraktavtal med transportör önskar vi få detta med din beställning.

Annullering av beställning

Annullering av gjord beställning kan göras senast inom fem arbetsdagar förutsatt att tillverkning inte påbörjats eller att varorna inte skickats. 

Giltighet

BK Interior förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, samt produkternas tillgänglighet, utan föregående avisering.

Reservation för konstruktionsändringar och ändringar i material o.dyl.

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter som kan finnas både i text och pris. Skulle något fel upptäckas är vi mycket tacksamma för information från dig om detta

Garanti

Vid material och fabrikationsfel lämnar vi ett (1) års garanti. Godsets faktura gäller som garantisedel. När du åberopar eventuell garanti, skall fakturanummer och artikelnummer anges.
BK Interior står inte för ersättningsinredning under reklamationstiden, ej heller kostnader för arbete i samband med garantiärende. Normala returrutiner enligt nedan. 

När du frångår standard

Det tillkommer ställkostnader vid köp av ej standardmaterial, ej standard format eller annat icke standardutförande. Begär gärna offert. 

Reklamation

Om godset är skadat
BK Interior ansvarar ej för skador eller förlust av gods, som har uppstått under transport, uppackning eller ert montage vid framkomst.
Kontrollera ALLTID varorna/godset och emballaget innan fraktsedeln kvitteras. Synliga skador på emballaget måste anmärkas på fraktsedeln vid mottagandet.
Dolda skador, som upptäcks snarast efter uppackning, anmäls till närmaste transportörs kontor inom 5 arbetsdagar. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot din skadeanmälan och ni får själva stå för kostnaderna. Skicka därför aldrig tillbaka transportskadat gods till BK Interior. Behåll det i stället för ev. inspektion av transportföretaget.
Transportören skickar blankett för skadeanmälan och betalar ersättning för det skadade godset.

Om leveransen är felaktig
Om vi skickat fel vara ring oss först. Anmäl avvikelsen till oss snarast dock senast 7 arbetsdagar efter det att du fått dina varor.
Tillsammans kan vi diskutera om Du vill byta ut varan eller om den ska krediteras när vi fått varan i retur. Vi hjälper Dig med hur varorna skall sändas tillbaka.
Varan måste alltid returneras felfri, oanvänd och i originalemballage

Returgods av ångrad eller felbeställd vara

BK Interior ansvarar ej för felaktiga mått, material och/eller produkt gjorda av beställaren.
Returgods godkännes endast efter att särskild överenskommelse träffats.
Godkänt returgods krediteras med 40% avdrag. OBS! Gäller ej specialbeställda varor.
Vid felbeställning, står ni för returfrakten

Vid retur

Det åligger er att emballera returnerade produkter på tillfredsställande sätt.
BK Interior ersätter inte skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt och/eller felaktig emballage.

Specialbeställd vara med avvikande mått, material och/eller utförande har ingen returrätt. 

BK Interior innehar F-skattebevis.


Välkommen som Kund hos BK INTERIOR