Digital Vägvisning

WagnerGuide 3.0
WagnerGuide 3.0

WagnerGuide 3.0

0kr


WagnerGuide är en digital orienteringskarta
som era besökare och personal använder för
att lokalisera exakt vad de letar efter. Kartan
över era byggnader är uppbyggd av 3D
modeller, vilket skapar en fullständigt interaktiv
och pedagogisk plattform för kommunikation
och visualisering.